FANDOM


Córka Ajichada. O jej matce nic nie wiadomo.

Była wysoka i dumna. Miała czarną skórę, pochodziła z dziko żyjącego plemienia z Pustyni Hadarackiej. Po śmierci ojca została wybrana na przywódczynię Vardenów. Przewodziła bitwie na Płonących Równinie i doprowadziła swoje wojska do zwycięstwa.

Wygrała w próbie Długich Noży, która polegała na zadaniu sobie jak największej ilości cięc w ręce. Grała wtedy o Vardenów ze swoim krewnym z plemienia. Nie chciała, żeby on przejął kontrolę nad Vardenami, bowiem wiedziała, że zkazała by swój lud na zgubę.

Była bardzo wytrwała i gotowa do poświęceń. Na rady o tym, żeby wyjść za mąz i wydać potomka odpowiadała, że ma jeszcze czas, a teraz jest ważniejsza wojna.