FANDOM


Olbrzymia pustynia położona w centrum Alagesii. Pustynię Hadaracką zamieszkują jedynie dzikie plemiona czarnoskórych ludzi, którzy potrafią się przystosować do małej ilości wody pitnej. W sercu pustyni wznoszą się góry Du Fells Nágoröth, w których pradawne smoki przechowywały swe Eldunari.